ROGER DUBUIS KINGSQUARE MOD2 R$449,00
ROGER DUBUIS KINGSQUARE MOD3 R$449,00
ROGER DUBUIS EXCALIBUR SKELETON PRATA R$449,00
ROGER DUBUIS EXCALIBUR PRETO GOLD MOD3 R$449,00
ROGER DUBUIS EXCALIBUR SKELETON GOLD R$449,00
ROGER DUBUIS EXCALIBUR SKELETON GRAFITE R$449,00
ROGER DUBUIS EXCALIBUR BRANCO BRAZIL EDITION R$449,00
ROGER DUBUIS EXCALIBUR BRANCO GOLD R$449,00
ROGER DUBUIS EXCALIBUR PRETO BRAZIL EDITION R$449,00
   
ROGER DUBUIS KINGSQUARE MOD1 R$449,00